Näillä sivuilla kuvataan Kovesjoen Erämiesten toimintaa hirvimiesten näkökulmasta. Perusteluksi käy, että juuri hirvieläinten pyynti edellyttää sosiaalista, järjestäytynyttä metsästystä – seuratoimintaa, jossa metsästyksen tueksi tarvitaan joukon voimaa. Hirvijahti on seuran toiminnassa kaikkein näkyvin metsästyksen muoto. Yhteys maanomistajiin toteutuu hirvipeijaisten puitteissa.

Muun riistan pyynti on perinteisesti itsenäistä puuhastelua. Siinä ei joukkovoimaa tarvita. Metsämies rauhoittuu omiin ajatuksiin ja tekee havaintoja yksin luonnossa. Kuulee teerien kukerruksen. Ihastelee repultansa, kun ajokoira kirittää jänistä ja haukku kaikuu mäntyjen rungoista.

Harrastuksellamme on monia muotoja mutta kaikissa niissä metsästys tarjoaa ikiaikaisen mallin nauttia luonnosta. Seura takaa harrastuksen jatkuvuuden ja mahdollisuudet metsäelämyksiin vastakin.

Toiminta keskittyy huolehtimaan riistakannoista järkevin hoitotoimin ja rajoituksin. Haittaeläinten torjunta on jatkossakin seuran ydintavoitteita.

Vastuullinen liikkuminen metsissä ja ympäristön arvostaminen on jokaiselle jäsenelle itsestäänselvyys. Heillä on vahvat siteet alueeseen. Kanssaihmisten omaisuutta kunnioitetaan ja seura pitää tärkeänä vaalia suhteitaan maanomistajiin.