Seuran pöytäkirjoista käy ilmi, että ampumatoimikunta on ensi kertaa nimitetty 1968. Riistanhoitoyhdistyksen kisoihin on osallistuttu samoista ajoista lähtien, pääasiassa Parkanon Erämiesten Eräkaidan radalla. Visurin rata vihittiin käyttöön 1.8.1987 ja siitä lähtien on harjoitukset ja kisat pidetty siellä. Riistanhoitoyhdistyksen kisoihin seurasta on osallistuttu vaihtelevasti. Hirvenhiihdosta löytyy aikakirjoista merkintä, jonka mukaan seura saavutti -94 riistanhoitoyhdistyksen joukkuekilpailuissa 4. sijan.

Vuonna -96 seura osti pienoishirviradan ja ilma-aseen jäsenten ja erityisesti nuorten harjoittelua varten. Se sijoitettiin Kuusiluoman kouluun.

Nykymuotoinen seuran kilpailu aloitettiin -99. Siinä on lajeina hirviradalla 100m (10 laukausta: 4 paikalla + 6 juoksuun), 75m (10 laukausta juoksuun) ja haulikolla trap (25 laukausta). Lisäksi jaetaan palkinnot yhteiskilpailussa (100m + trap).

Close Menu